تبلیغات
سطلیات - عاشورا؛ ترکیب ستیز و عاطفه

امروز:

عاشورا؛ ترکیب ستیز و عاطفه

» نوع مطلب : مراقبه های عاشورا ،این مطلب را ده ها بار خوانده ام اما هر بار که آن را دوباره می خوانم دوباره هیجانی می شوم از خواندنش. این مطلب در کتاب مراقبه های عاشورایی که این روزها سر زبان کسانی چون حتی بیشتر... هم افتاده است چاپ شده است و من از آنجا برایتان انتخاب کرده ام.

+

عالم فقید سید منیرالدین حسینی الهاشمی(ره)

شخصیت تاریخی سیدالشهدا (ع)

«برای معرفی وجود مبارك حضرت سید الشهداء (ع) بسیار خوبست كه ایشان را بعنوان یك شخصیت تاریخی شناسایی كنیم».

«شخصیت تاریخی شخصیتی است كه در تحوّل موثر باشد یا مبدء تحوّل باشد یا محور تحولات تاریخ باشد. وجود مبارك حضرت سید الشهداء (ع) بر حسب آثار ظاهری، تحول در خود تاریخ را فراهم آوردند، نه در جامعه. تحول در جامعه سرفصلی از تغییراتی است كه مثلاً ممكن است كه مثلاً در سده هایی هم تكرار بشود. ولی تحول در خود تاریخ این جوری نیست».

«عاشورا حركت تكامل گرای ساده ای نیست فلسفه تكامل اجتماعی را در تاریخ تبیین می‌كند و لذا برای همه عصرها و نسلها الگوی جاوید تكامل گرایی است».


سخن گفتن سیدالشهدا (ع) با عاطفه تاریخ

 «تحول گرایی تاریخی چشم به پیروزی در وهله ندارد و به دنبال برنامه ای نیست كه ساختار را در وهله ساقط كرده و ساختار جدید را برپا نماید بلكه برنامه او در كلیه موضوعات، سخن گفتن با نهادینه­ترین نظام عاطفه انسان و جامعه می‌باشد». «یعنی ستیز با ظلم را بگونه ای بار می‌آورند كه عاطفه و گرایش به عدل و رحم در می‌آمیزد و مجموعه سازی می‌كند كه در آن، یك ذره احساس خشونت ساختارسازی مشاهده نمی‌شود. این كه حضرت ابا عبدالله (ع) در میدان جنگ در شدیدترین مقاومتها و ظلم ستیزیها به عواطف انسان گرایانه كمال اهتمام را می‌ورزد همانطور كه در مقابل، در تحمل ظلم و مقابله با حق در یك روز 12 بار از جنگ به خیمه می‌آید وارد نشده كه با خشونت به زنها گفته باشد كه ساكت شوید!  حتی وقتی كه به دشمن می‌رسیده و جای ترحم بوده بلافاصله ترحم می‌كرده است، این زبان سخن گفتن با عاطفه تاریخ است». «اصلاً حضرت با زبان عاطفه با تاریخ حرف می‌زند».

این كه منطقش بهمان اندازه كه برابر دشمن خشن است در برابر دوست رئوف و دلبسته است. این، منطق سخن گفتن با تاریخ است. كلاً گریه كردنهایی كه حضرت اباعبدالله (ع) دارد و ابراز عاطفه هایی كه دارد مثل وقت رفتن علی اكبر، مثل وقت رفتن حضرت قاسم و... اینها ابراز عاطفه های شدید است كه معنا ندارد یك مرد جنگی در حین جنگ و مقابله شدید كه اظهار عاطفه بكند. این در ظاهر غیر منطقی می‌نماید، اما این اظهار عاطفه‌ها یك لحظه هم او را سست نمی‌كند در سختگیری و مقاومت در برابر دشمن. ابراز عطش می‌كند، اما به هیچ وجه ابراز تسلیم شدن نمی‌كند! تقاضای ترحم به حرم می‌كند ولی یك ذره تسلیم نمی‌شود!
او شدیداً مقابله می‌كند. یعنی دست دشمن را باز كردن در خود كامگی و بی اعتنایی به هر ارزش انسانی! لکن او در این درگیری، هیچ یك از ارزشهای انسانی را فراموش نمی‌كند بلكه همه را به شکل حداكثر احترام می‌گذارد. این كه سرلشكرش را با یك اسكادران كامل در اول جنگ، به جنگ نمی‌فرستد بلکه آخر جنگ برای آب می‌فرستد، این جنگ باید تحلیل عاطفی دقیق بشود! یعنی ببینیم كه كجاها موج ارزشگرائی، انسانیت و كجاها هم مقابله با ستمگری، این دو موج از دو سو تاریخ را موجب تحت تأثیر شدید قرار می‌دهد. این اصلاً معنای استراتژی تكامل تاریخی است. نه معنای استراتژی تكامل اجتماعی و بدست گرفتن قدرت. من اینجا می‌خواهم عرض بكنم اصلاً این كه می‌گویند حضرت آمده بود حكومت اسلامی قرار بدهد شهید جاوید این را می‌گفت چون نمی‌دانست كه معنای تكامل گرایی تاریخی یعنی چه؟ تكامل گرایی تاریخی خیلی عظیمتر از تكامل گرایی اجتماعی است. تكامل گرایی تاریخی باقی می‌ماند، بدون این كه شخص باشد، و در همه جریانات تكاملی موضوع رشد و تكامل قرار می‌گیرد، لذا گرایشی كه الان به حضرت اباعبدالله (ع) در سراسر جهان وجود دارد قطعاً در سده اول وجود نداشته است. تنها كسی می‌تواند بزبان تاریخ صحبت بكند كه بتواند ستیز و عاطفه را به عالیترین شكل تاریخی اش تركیب كند. در قضیه عاشورا و جریانات بعدش كاملاً این امر واضح است. یك ذره آثار ذلت در اسرا دیده نمی‌شود.
و یك ذره هم پایشان را از مقاومت در برابر دشمن پایین نمی‌گذارند، نه یكدیگر را توصیه می‌كنند به این كه ابراز عاطفه نكنید! در ابراز عاطفه كردن هم خیلی شدید هستند. این با هیچ نظام جنگی كه بخواهد در وهله، ساختار بسازد، نمی‌سازد. این را در جاهای مختلف مشاهده می‌كنید. در پرانتز اشاره می‌كنم كه وجود مبارك سید الموحدین علیه افضل صلوات المصلین در جنگ هنگامی كه عمرو عاص خودش را لخت می‌كند، حضرت او را رها می‌كند، این دقیقاً معنای انسان گرایی است. برای این كه او ابراز ذلت می‌كند. من با آدمی كه ابراز ذلت می‌كند كه ابراز قدرت نمی‌كنم! آئین ما اینست كه فراری از جنگ را تعقیب نكنیم. هر چند یقین داشته باشید او، همین كه توانست فرار كند دوباره به اصطلاح نامردی و نامردمی خودش را به شدیدترین وجه ابراز می‌كند؛ این دقیقاً یعنی باز كردن مشت عمروعاص، یعنی آئین عمروعاص را شكسته است نه شخص او، آئین خود محوری را شكسته است، در برابر آئین ارزش محوری اصلاً شمشیر را علی بن ابیطالب (ع) و حضرت اباعبدالله (ع) برای این می‌زند كه ارزش بر تاریخ مسلط بشود. برای ارزش تاریخی، نه اینكه ساختار در وهله ایجاد بشود مثل انقلابهای اجتماعی».

«اشراف مطلق به متغیر های عاطفه در جمیع مراحل تاریخ فقط برای امام معصوم ممكن است. یعنی سخن گفتن برای تاریخ كه هیچ وقت كهنه نشود، كار اینها مثل شعر حافظ نیست. كارشان ایجاد یك حركت تاریخی است؛ یعنی حركتی كه مرتباً در تكاملها حضور دارد، و بعد نتیجه این مطلب آن می‌شود كه هیچ وقت كهنه نمی‌شود روز به روز نوتر می‌شود.
در همه تكامل ها هست، یعنی در حقیقت رفتار مطلق، كهنه شدنی نیست، آن وقت رفتار مطلق قابل الگوبرداری برای همه زمانها متناسب با سطح رشد و تكاملشان است».

عاشورا؛ قائمه ادیان الهی است

«جامعه محبین حسین (ع) جامعه ای است كه در طول تاریخ یك تولدی دارد و دارد مرتباً هم رشد می‌كند و محور پرورشی اینها، علاقه حضرت به سید الشهدا (ع) است. به نظر می‌رسد اگر جامعه حسینی نبود، حتماً جامعه نبوی باقی نمی‌ماند. اهل سنت داشتند به طرف بت پرستی می‌رفتند، جامعه حسینی ایجاد شد و زیر خیمه دین مثل عمود خیمه ایستاد. جوامع دیگری و لو بصورت هایی كه مخالف حضرت ابا عبدالله (ع) باشند ولی به ظاهر پرستش خدای متعال را ادعا كنند، امكان بقاء پیدا كردند. به نظر ما اینست كه اگر جامعه حسینی نبود جامعه كفر می‌توانست جامعه تسنن را ببلعد!»

«این كه حضرت ما را از «حیرت ضلالت» گرفته، این یك تعارف به اصطلاح تشریفاتی نیست».

«اسلام، اسلام حسینی است. ممكن یك عده ای خیال بكنند غلو است ولی در تحقق حتماً اسلام، حسینی است. مگر این که كسی مسأله جامعه شناسی را متوجه نباشد! این كه توی طبقه بندی التزامی شما اسلام را بالاتر بدانید عیبی ندارد و لكن اگر می‌خواهید در تحقق و از تحولات تاریخ صحبت كنید شما اسلام حسینی دارید.
اسلام حسینی اسلامی است كه قائمه كل ادیان الهی روی زمین است
و به اصطلاح آثارش هم كاملاً در فلسفه تاریخ قابل تنظیم كردن است.
مسیحیان اگر خدا را می‌پرستند در اثر عاشوراست. اگر عده ای از یهودیها موسی بن عمران را قبول می‌كنند. اگر مسیحی‌ها هم به هر نسبتی حضرت عیسی را قبول دارند، به جهت عاشوراست. یعنی خدا پرستی روی زمین براساس قیام حضرت اباعبدالله (ع) هست. اوّل باید پایه شاخصه های جامعه حسینی را شناخت. بعد این كه این به اصطلاح در سیر تحولات با تحقیق میدانی نشان داد كه چه جوری حضور داشته و مرتباً ـ به اصطلاح ـ توانسته آن وقت این را كه چند تا دایره متحد المركز متداخل كه بكشید جامعه حسینی وسط است. آن وقت شعاعش به نسبت در كلیه جوامع را نشان بدهید. و نشان داد كه عدلی که كفر ادعا می‌كند به خاطر امام حسین (ع) است؛ یعنی اگر وجود مبارك حضرت سیدالشهدا (ع) نبود سوسیالیزم یا به اصطلاح كمونیسم هم دعوی عدالت دروغین هم نمی‌كردند! هویت ارزشی بشر، در همه سطوح بر می‌گردد به وجود مباركشان. البته شخص ایشان را عرض كردم كه ما نمی‌توانیم درباره اش صحبت كنیم ما می‌توانیم جامعه حسینی را بحث بكنیم آن چه موضوع بحث ما و قلمرو بحث ما قرار می‌گیرد آثار مادی محبین حضرت سید الشهدا (ع) است».


نوشته شده در : 1389/09/20  توسط : .    نظرات() .

Christoph
1397/05/1 07:49 ب.ظ
It's the best time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice.
Perhaps you could write next articles referring to this article.

I want to read more things about it!
Jacob
1397/04/2 11:39 ب.ظ
Hmm іt looқs like your website ate my first comment (іt wɑs super long)
sо І guess Ӏ'll jսst sᥙm it uρ wһɑt Ӏ wrote and say, I'm thoroughly enjoying yoսr blog.

Ι tooo ɑm аn aspiring blog writer but Ӏ'm stil new tο everything.
Ɗo yoᥙ have any helpful hints fоr novice blog writers?

I'd genuinely aρpreciate іt.
Ozzie
1397/03/28 01:54 ق.ظ
Hello Τhere. I found your blog using msn. Tһis iѕ
a realⅼy well ᴡritten article. I ᴡill maқе sure to bookark іt
annd come bɑck tto reɑⅾ more of your useful informаtion.
Thahks fοr the post.I will definitey return.
salomone
1397/03/26 01:13 ق.ظ
Hеllo to everү body, іt'ѕ mү first go to ѕee of this website; thiѕ website includеs awesoome ɑnd really gooⅾ material designed for readers.
Stone Jana
1397/03/24 02:14 ق.ظ
Hі therе, this weekend іs nice designed for me, ѕince this
occaasion i am reading this fantastic educational piece оf writing
һere at my homе.
Bethany
1397/02/24 01:12 ق.ظ
I would likee to thnk you for the efforts you've put in writing
this website. I'm hoping too view the same high-grade blog posts froom you later
on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired
me to get my very own blog now ;)
Eyelashes Ticker
1397/02/24 12:52 ق.ظ
This is a toopic that's close to my heart... Best wishes!
Exactly where are your contact details though?
eyelashes
1397/02/20 08:36 ق.ظ
Do you have a spam issue on this blog; I also am a
blogger, and I was curious about your situation; we have created
some nice methods and we are looking to exchange solutions with others, why not shoot me an e-mail if interested.
foot pain differential diagnosis
1396/04/14 12:32 ق.ظ
Glad to be one of several visitants on this awesome web site :D.
http://potterqpxf477.livejournal.com/719.html
1396/02/30 12:44 ق.ظ
I know this website offers quality based content and extra
material, is there any other web site which presents such things in quality?
BHW
1396/01/25 05:05 ق.ظ
I really like reading through an article that will make people think.
Also, thank you for allowing for me to comment!
BHW
1396/01/24 04:09 ق.ظ
Just desire to say your article is as astounding. The clarity in your submit is
simply excellent and i can suppose you're a professional in this subject.
Fine together with your permission let me to grasp your feed to keep up to
date with impending post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر